O projektu

O projektu

Na razvojnem območju projekta GardEN, na območju med turističnima magnetoma Moravske Toplice in Lenti obstajajo številne danosti, ki v obliki razvitih produktov vzpostavljajo ponudbo, ustrezno trendom sodobnega počasnega turizma. Turistični potencial teh drobnih čudežev trenutno ni izkoriščen. Med krajema, ki sta sama po sebi turistično privlačna, doslej ni bilo tesnejšega sodelovanja, katerega rezultat bi bila bolj privlačna ponudba na trgu oziroma trajnostni razvoj turizma in povečanje števila obiskovalcev.

Namen projekta je s pomočjo integracije trajnostne čezmejne turistične ponudbe ter razvijanjem izdelkov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih oziroma z vzpostavitvijo inovativnih turističnih programskih paketov, krepiti privlačnosti podeželskega območja med Moravskimi Toplicami in Lentijem, pri čemer  se namenja poseben poudarek  ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

Dosežek izvedenih aktivnosti bo razvoj območja na osnovi lokalnih danosti, kot so drobni čudeži, cvetje in vrtovi ter energije. Na temo vrtovi bo razvitih 5 izdelkov (dišeči in zdravilni bezeg, zdravilna ajda, veliki zvonček, vilinski vrt, orhideje) in na osnovi teh paketi izdelkov. Izvedli bomo po 2 prireditvi z namenom uvedbe 5 izdelkov in paketov, pripravili bomo zloženko s 5 vrstami nasvetov in receptov. Na temo energija bo vzpostavljena kolesarska steza, ki bo povezovala energijske parke. Z mreženjem ponudnikov storitve, njihovim aktivnim vključevanjem v izvedbo projekta, s praktičnimi predstavitvami in metodološkimi gradivi, bomo dosegli krepitev skupnega razvijanja produktov in sodelovanja ter zagotovili trajnosti.. Novost iz teritorialnega vidika je sodelovanje med dvema turističnima krajema, iz vsebinskega vidika pa pristop k sodobnemu življenjskemu slogu oz. holistični pristop, ki gradi na danostih območja in se dopolnjuje s temami, ki doslej niso bile razvite.

Na območju mesta Lenti in Moravskih Toplic so dane osnove za razvoj trajnostnega turizma: naravne danosti, biološka raznovrstnost, bližina meje, dostopnost, turistična infrastruktura ( prenočišča, turistične storitve, kolesarske poti, športna igrišča). Naselja na obeh straneh meje so bila desetletja medsebojno odrezana, tako tudi razvojnih posegov ni bilo; zahvaljujoč temu so ostali starodavni sadovnjaki, cvetoči travniki in divje rastoča zdravilna zelišča.   To pa lahko prinašačudeže zelenega turizma celotnega območja. V sodobnem, hitrem življenjskem tempu, narašča vse večji interes za upočasnitev, ki se v turizmu odraža skozi doživljajski in počasni turizem.

Relevantnost povpraševanja po vse bolj priljubljenem počasnem (slow) turizmu v mednarodnih trendih se kaže skozi različne oblike turizma. Bistvo tega so doživetja, ki jih  obiskovalec doživi  v posameznem kraju, ob spoznavanju lokalnih kulturnih in naravnih vrednot, lokalnih jedi, lokalne skupnosti ali zgolj z obiskom.  Gost obišče le območje, ki ga zlahka prehodi peš ali pa na dveh kolesih (kolo, segway, roler), saj prehojena pot ni sredstvo, da bi prišel do nekega cilja, temveč je tudi pot sama del doživetja.

Na območju mesta Lenti in Moravskih Toplic se najdejo številni drobni čudeži  primerni za  turistične namene, pa so do zdaj bili neizkoriščeni, saj med nji  ni bilo povezave. Namen projekta je te manjkajoče elemente napolniti z vsebino, razvijati nove turistične pakete na osnovi drobnih čudežev, cvetlic in vrtov ter duhovnih vrednot (energij), torej na osnovi lokalnih danosti bogatiti trenutno turistično ponudbo. Čeprav oba kraja razpolagata s pomembnimi turističnimi potenciali, med njima do sedaj ni bilo aktivnega sodelovanja na področju turizma.