Paketi izdelkov

Paketi izdelkov

Partnerji bodo ob sodelovanju zunanjega izvajalca pripravili nabor drobnih čudežev območja, ki tvorijo osnovo za razvoj turistični izdelkov.

Namen analize je priprava botaničnega nabora travnikov in gajev, obstoječih vrtov (sadovnjakov, vinogradov) in parkov v skupnem slovensko-madžarskem obmejnem prostoru, ugotovitev namena lastnikov posameznih območij s prevzemom inventarja krajevnih vrednot iz projekta »Pravljični Hetés«, ki je leta 2016 bila nagrajena z evropsko krajinsko nagrado. Študija bo po eni strani v pomoč pri sestavi podtem v okviru teme vrt, in ob izdelkih navedenih v skupnem projektu in ob  razvijanju izdelkov omogočila pripravo novih paketov (npr. turistični paketi, prireditve o jabolkih, grozdju, itd.).

Glede razvoja izdelkov na temo dišeči bezeg, zdravilna ajda, gozdne in travniške cvetlice in orhideje ter vilinski vrt bo pripravljena 1 celovita študija, ki bo vsebovala zbrane podatke in ugotovitve za turistične namene po posameznih izdelkih, idejno zasnovo izdelka in predloge za unikatne spominke. Namen marketinške strategije je ob upoštevanju idejnih zasnov (za 5 izdelkov) vzpostavitev marketinške zasnove s predlogi za turistične programe in pakete ter unikatne spominke.