GardEN-Regija

GardEN-Regija

Vzpostavitev čezmejne turistične mreže,

regije drobnih čudežev z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč (SI HU 163)